Amserlen

Ganwyd: 21ain Mawrth 1964
Birthplace: Pontarddulais, Cymru

Fel sgoriwr cais trydydd uchaf Cymru, mae Ieuan heb amheuaeth yn o gewri rygbi Cymru. Ganwyd ym Mhontardulais, Cymru a dechreuodd chwarae rygbi yn 10 oed yn Ysgol Ramadeg Frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin. Pan yn 17, dechreuodd chwarae i dîm ieuenctid Cwins Caerfyrddin cyn ymuno a Llanelli ddwy flynedd yn ddiweddarach, lle fu’n fuddugol mewn pum allan o saith gem cwpan. Dechreuodd ei esgyniad i lwyddiant ysgubol yn Llanelli pan ddaeth ei alwad i dîm cenedlaethol Cymru a wnaeth ei ymddangosiad rhyngwladol cyntaf yn erbyn Ffrainc yn 1987.

Cafodd Ieuan yrfa ryngwladol hir a disglair gyda Chymru, gan gyflawni 72 cap, 28 fel capten, record sydd dim ond newydd ei oddiweddyd. Roedd ganddo raddfa sgorio cais arbennig trwy gydol ei yrfa gan orffen gyda 33 i’w wlad, record arall ar yr adeg.
Fe wnaeth ei berfformiadau rhagorol sicrhau le iddo ar dair taith Llewod Prydeinig a Gwyddelig i Awstralia yn 1989, Seland Newydd yn 1993 (lle'r oedd yn brif sgoriwr ceisiadau) a De Affrica yn 1997.

Heb os, un o ddigwyddiadau mwyaf cofiadwy Ieuan yn ei grys Llewod oedd ar daith 1989 yn Awstralia. Roedd cais Ieuan a enillodd y daith iddynt yn ddewr a gwych, gan sicrhau buddugoliaeth agos 19-18 yn y prawf terfynol ac felly’n ennill y gyfres gyffrous. Fe wnaeth Ieuan orffen ei yrfa yn 1998 gyda Bath wedi ennill y Gwpan Heineken.

Ieuan Evans

1974: Ysgol Ramadeg Frenhines Elisabeth

Dechreuodd chwarae rygbi yn Ysgol Ramadeg Frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin

1981: Ieuenctid Cwins Caerfyrddin

Dechreuodd chwarae i thim ieuenctid Cwins Caerfyrddin

1983: Ymuno a Llanelli

Ymunodd a Llanelli, lle gafodd lwyddiant ysgubol ar lefel clwb a rhyngwladol. Chwaraeodd mewn saith gem cwpan i Lanelli gan ennill pump ohonynt.

1986: Graddio o Brifysgol Salford

Graddiodd o Brifysgol Salford gyda gradd BA mewn Daearyddiaeth

1987: Ymddangosiad rhyngwladol cyntaf

Ymddangosiad rhyngwladol cyntaf mewn gem yn erbyn Ffrainc.

1989: Taith Llewod Prydeinig yn Awstralia

Cymryd rhan mewn taith i Awstralia fel rhan o’r Llewod Prydeinig a Gwyddelig. 


1993: Taith Llewod Prydeinig yn Seland Newydd

Cymryd rhan yn nhaith y Llewod Prydeinig a Gwyddelig i Seland Newydd ac roedd yn brif sgoriwr ceisiadau.

Mawrth 1994: Pencampwr Pum Gwlad

Enillodd pencampwriaeth Pum Gwlad fel capten tîm Cymru.

1995: Myfyriwr Anrhydeddus

Derbyniodd MA Anrhydeddus o Brifysgol Salford.

1996: Ieuan Evans MBE

Derbyniodd MBE am ei wasanaethau i chwaraeon yn gyffredinol ac i rygbi’n benodol.

1997: Taith Llewod Prydeinig yn Ne Affrica

Cymryd rhan yn nhaith y Llewod Prydeinig a Gwyddelig i De Affrica.

1997: Ymunodd a Caerfaddon

Gadael Llanelli am Gaerfaddon

January 1998: Enillydd Cwpan Heineken

Enillodd Cwpan Heineken gyda Chaerfaddon

11th March 1998: Diwedd ei yrfa fel chwaraewr rygbi

Fe wnaeth Ieuan roi’r gorau i’w yrfa fel chwaraewr rygbi pan yn sgoriwr cais trydydd uchaf Cymru.

1998: Derbyn Cymrodoriaeth

Derbyniodd Cymrodoriaeth o Brifysgol Caerdydd.

2002: Pencampwr yr 20 Mlynedd Gyntaf S4C

Derbyniodd Pencampwr yr 20 Mlynedd Gyntaf S4C – 1982 -2002

17th Tachwedd 2014: Neuadd Enwogion

Cael ei dderbyn gan Neuadd Enwogion IRB

Back to top